kredyty
kredyty
OFERUJEMY PAŃSTWU WSPARCIE W ZAKRESIE UZYSKANIA KREDYTU HIPOTECZNEGO NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

Zakres usług obejmuje każdy etap procesu kredytowania, w tym:

 • Dopasowanie oferty kredytowej do indywidualnej sytuacji   klienta i jego potrzeb,
 • Zapewnienie opieki doradcy w całym procesie kredytowania,
 • Podczas pierwszego spotkania możliwość przedstawienia  wstępnej oferty kredytowej, po uzyskaniu kilka niezbędnych informacji,
 • Pomoc w wypełnianiu i kompletowaniu dokumentów kredytowych oraz złożeniu dokumentów w wybranym banku/bankach,
 • Stały monitoring przebieg procesu kredytowego w bankach i pomoc, aż do wypłaty kredytu.
Opiekę nad klientem sprawują nasi doświadczeni i profesjonalni doradcy kredytowi,
dzięki którym procedura wybrania i pozyskania kredytu hipotecznego na najkorzystniejszych
warunkach odbędzie się sprawnie i bez dodatkowego stresu
DLACZEGO KLIENCI KORZYSTAJĄ Z NASZEJ POMOCY W PROCESIE UZYSKANIA KREDYTU HIPOTECZNEGO?


Zakres usług obejmuje każdy etap procesu kredytowania, w tym:

 • Posiadamy dedykowane oferty banków, z którymi współpracujemy przy udzielaniu kredytów
 • Nasza działalność jest dla Klienta całkowicie BEZPŁATNA
 • Dysponujemy ofertami kredytów bez dodatkowych opłat i prowizji
 • Pomagamy w skróceniu czasu oczekiwania na przyznanie kredytu
 • Zapewniamy profesjonalną opiekę dedykowanego pracownika w trakcie trwania całego procesu kredytowego (od zbadania zdolności do wypłaty kredytu)
 • Przygotowujemy wymagany przez banki komplet dokumentów dotyczących wybranego mieszkania/lokalu użytkowego
 • Gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji zakupu nieruchomości
 • Pomagamy w kontakcie z rzeczoznawcą
dokumenty
dokumenty
FORMALNE I FINANSOWE
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH:
Dokument tożsamości
Zaświadczenie o zatrudnieniu na druku banku
Wyciąg z konta za okres 6 ostatnich miesięcy
Potwierdzona kopia deklaracji PIT za ubiegły rok
FORMALNE I FINANSOWE
DLA FIRM
:
Dokument tożsamości
Wydruk ze strony CIDG lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dokumenty potwierdzające dochody za okres ostatnich 12 miesięcy (KPIR, Karta Podatkowa, Ryczałt Ewidencjonowany)
Potwierdzona kopia deklaracji PIT za ubiegły rok
Zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu podatkowym oraz składkowym
etapy
ETAPY
01
Złożenie wniosku kredytowego
wraz wskazaną dokumentacją
02
Analiza Finansowa Klienta
03
Przekazanie nieruchomości do
Rzeczoznawcy w celu wykonania
Operatu Szacunkowego
04
Ostateczna decyzja kredytowa
wydawana w czasie nie dłuższym
niż 21 dni od złożenia wniosku
05
Podpisanie umowy w Banku
06
Podpisanie Aktu Notarialnego
07
Wskazana dokumentacja jest dokumentacją
podstawową, w zależności od indywidualnej sytuacji,
Bank może wymagać od Klienta dodatkowych dokumentów.